«

»

Kötlező a munkapad (ülőfa) használata

ülőfák

2016.05.05.-én lép hatályba az új 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről és hatályát veszti a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet.

Az ipari alpinistákat érintő főbb változások:

  • Kötlező a munkapad (ülőfa alkalmazása)

63.§ (2) A kockázatértékelés alapján – figyelembe véve az elvégzendő munka időtartamát és az ergonómiai szempontokat – megfelelő munkapadot kell alkalmazni.

  • ABSZ hivatkozásként bekerült

65. § Az ipari alpintechnikai tevékenységre vonatkozó részletes követelményeket az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról szóló rendelet, illetve a vonatkozó nemzeti szabványok tartalmazzák.

  • Létrák tekintetében új

58.§ (6) A létrát a használat megkezdése előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell. Sérült, deformálódott, hiányos létra nem használható.

(7) A támasztólétrának a vízszinteshez képest 60–75°-os szöget kell bezárnia a létra típusától függően.

Akiket még általánaosságaban érintenek a munkaeszközök, állványok, érdemes áttanulmányozni az új jogszabály szövegét.

Telepy Zoltán