Jogszabályok

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet – Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet – A munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet – Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet – A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet – Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

1993. évi XCIII. törvény – A munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 5/1993. (XII. 26.) MÜM rendelettel

30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyivetelményeinek minimális szintjéről

Szabványok

MSZ EN 166:2003 Személyi szemvédő eszközök. Követelmények

MSZ EN 170:2003 Személyi szemvédő eszközök. Ultraibolya-szűrők. Áteresztési követelmények és ajánlott felhasználás

MSZ EN 341:2012 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Ereszkedőeszközök

MSZ EN 353-1:2003 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. 1. rész: Merev rögzített vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanásgátlók

MSZ EN 353-2:2003 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. 2. rész: Hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanásgátlók

MSZ EN 354:2010 Személyi védőeszköz lezuhanás ellen. Rögzítőkötelek

MSZ EN 355:2003 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Energiaelnyelők

MSZ EN 358:2003 Személyi védőeszközök munkahelyzetekhez és magasból való lezuhanás megelőzésére. Övek a munkahelyzet beállítására, fékezésre és rögzítésre

MSZ EN 360:2003 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Visszahúzható típusú lezuhanásgátlók

MSZ EN 361:2003 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Teljes testhevederzet

MSZ EN 362:2005 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Csatlakozók

MSZ EN 397:2012 Ipari védősisakok

MSZ EN 564:2007 Hegymászó felszerelések. Segédkötél. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 566:2007 Hegymászó felszerelések. Kötél- és hevedergyűrűk. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 567:2013 Hegymászó felszerelések. Kötélbilincsek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 795:2013 Személy lezuhanását megelőző eszközök. Kikötőeszközök

MSZ EN 813:2009 Személyi védőeszközök lezuhanás megelőzésére. Beülőhevederek

MSZ EN 892:2013 Hegymászó felszerelések. Dinamikus hegymászó kötelek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1496:2007 Személy lezuhanását megelőző eszközök. Mentő emelőeszközök

MSZ EN 1497:2008 Személyi védőeszköz lezuhanás megelőzésére. Mentőhevederzet

MSZ EN 1498:2007 Személy lezuhanását megelőző eszközök. Mentőhurkok

MSZ EN 1891:2003 Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Kis nyúlású védőköpennyel ellátott kötél

MSZ EN 12275:2013 Hegymászó felszerelések. Karabinerek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12277:2007 Hegymászó felszerelések. Biztonsági testhevederzetek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12278:2007 Hegymászó felszerelések. Kötélcsigák. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 12841:2007 Személy lezuhanását megelőző eszközök. Megközelítési kötélrendszerek. Kötélbeállító eszközök

MSZ EN 12492:2012 Hegymászó felszerelések. Hegymászósisak. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

MSZ EN 1909:2005 Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. Felújítás és kimentés

MSZ EN 50365:2002 Villamosan szigetelő védősisak kisfeszültségű villamos berendezésekben való használatra

Egyesület

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (második rész: egyesület)

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

 

11/2012. (II. 29.) KIM rendelet a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól

24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet a civil szervezetek információs rendszeréről

58/2012. (XII. 28.) KIM rendelet a civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről