Ipari Alpintecnika

 

Magyarországon a kötélből türténő munkavégzésrea 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról (ABSZ) előírásai vonakoznak.

 

 Ipari alpintechnikai tevékenység (alpintechnika): a munkafeladat elvégzésének érdekében, nem állandóan és megszakításokkal folytatott olyan munkavégzés, ahol a 2 méter szintkülönbséget meghaladó ideiglenes munkahely megközelítése, az ott-tartózkodás, a munkafeladat végrehajtása és a munkahely elhagyása egyéni védőeszközök és meghatározott felszerelések összehangolt és egyidejű igénybevételével (alpintechnikai módszerrel) történik.

ABSZ 2.§ 8.

A jelenlegi ABSZ előtt az 1/1995. (I. 6.) MüM rendelet az Ipari Alpintechnikai Biztonsági Szabályzatáról előírásai voltak érvényesek. Az új biztonsági szabályzat, bár többször módosult, mivel már gyököres változtatások nem történtek benne, ugyanazon a címen érhető el. A jelenlegi ABSZ utoljára 2016-ban módosították, így a többi biztonsági szabályzathoz képest naprakésznek nevezhető.

Különböző jogszabályok alapján a következő végzettségek, képzési szintek léteznek:

ipari alpinista szintek

Ipari alpinista mester

Magyarországon 2015 óta létezik az ipari alpinista mesterképzés.

Mestervizsgára a felkészítő tanfolyamokat a területi kamarák szervezik és bonyolítják. A képzések időtartamáról, ütemezéséről, költségeiről az illetékes területi kamara tud bővebb felvilágosítást adni.

A mesterképzés két részből áll:

 • I. Pedagógiai és vállalkozási ismeretek
 • II. Szakmai ismeretek

A mestervizsgáról általában:

Ipari alpinista szakképesítés (OKJ)

Magyarországon 2006 óta létezik az ipari alpnista szakképzés, ami az ABSZ-be 2016. január 1.-től került be.

Az állailag elismert kézéseket az Országos Kézési Jegyzék tartalmazza. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet tartalmazza a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes szakképesítéseket és azok szakmai és vizsgakövetelményeit:

A B C
1. Sorszám Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés/részszakképesítés/szakképesítésráépülés megnevezése Szakmacsoport megnevezése
104. 103. 32 582 4 Ipari alpinista Építészet

 

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 • 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 582 04
 • 1.2. Szakképesítés megnevezése: Ipari alpinista
 • 1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 150-180
 • A képzés megkezdésének feltételei:
  • 2.1.1. Iskolai előképzettség:     alapfokú iskolai végzettség
  • vagy iskolai előképzettség hiányában
  • 2.1.2. Bemeneti kompetenciák:     a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az Egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • Szakmai előképzettség: –
 • Előírt gyakorlat: –
 • Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Pályaalkalmassági követelmények: –
 • Elméleti képzési idő aránya:     30 %
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Nehezen hozzáférhető helyeken, magas épületeken, építményeken, nagyméretű gépeken, antennákon, tornyokon – emelőkosár vagy állványzat használatát kötéltechnikával helyettesítve, kötélen lógva – tisztítási, felújítási, építési, bontási, karbantartási, vagy egyéb, a szakképesítésének megfelelő munkát és mentési feladatokat végez, nem ipari alpinista szakembereket mozgat és biztosít.

Kalandparkokban, sportmászófalaknál, és egyéb sportlétesítményekben kötéltechnikával szabadidős tevékenységeket és sportrendezvényeket támogat.

Különleges körülmények között – magasban, mélyben, és zárttérben – kötéltechnika alkalmazásával csoportos mentési feladatokat végez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–    tanulmányozni a terveket, meggyőződni azok kivitelezhetőségéről

–    erőhatásokat, terhelhetőséget értékelni, meghatározni és kiépíteni a biztosító és ereszkedő pontokat

–    felszerelni önmagát a munkavégzéshez kötelező és szükséges egyéni védőeszközökkel

–    kötélen leereszkedni vagy felmászni a munkaterülethez és elvégezni a munkát

–    zuhanás elleni biztosítás alkalmazásával mozogni lezuhanás veszélyes környezetben

–    munkát, vagy sporttevékenységet végző személyt leereszteni, mozgatni, biztosítani, a mentési lehetőség folyamatos fenntartásával

–    kiépíteni a feladat elvégzéséhez szükséges pályát, a lezuhanás elleni védelem folyamatos megtartása mellett

–    emelési feladatoknál meghatározni a szükséges eszközöket és technológiát

–    elemezni a mentési lehetőségeket, módszereket, kiválasztani a legoptimálisabb mentési megoldást

–    mentési tervet készíteni, majd végrehajtani a mentést

 1. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

  A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.4. 11333-12 Általános kötéltechnika
4.5. 11334-12 Kötéltechnika ipari környezetben
4.6. 11335-12 Szabadidős sportok kötéltechnikája
4.7. 11336-12 Mentés kötéltechnikával

A vizsgáztatás a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól) előírásai alapján történik.

Ipari alpinista segéd

Egyesületünk egyik fő célja, hogy az államilag nem elismert ipari alpinista segéd képzés is magas minőségi követelményeknek feleljen meg és tanítványaink külföldön is megállják a helyüket.

Ennek jegyében szervezik és tartják partnereink az ipari alpinista segéd képzésüket.