«

»

A „Kalandparkok” (Magaslati kötélpályák) biztonságos működésének szabályzási rendszere

dsc_0414-masolatHazánkban a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az alá rendelt Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a kalandparkokat  az Európai Bizottság 2005-ben kelt állásfoglalása alapján, a kalandparkokban felállított kötélpályák szórakoztató berendezésként meghatározva „Mutatványos berendezések” közé sorolja és az ahhoz kapcsolódó jogszabály – 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet – előírásait követeli meg.

Beruházói-, üzemeltetői feladatok

A beruházónak, üzemeltetőnek legfontosabb feladata az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos feltételeket megteremteni és mindenkor biztosítani azt a szolgáltatást igénybevevő vendégek és saját dolgozói részére. Ezt szolgálja a „magaslati kötélpályák”, vagy „kalandparkok” megfelelő biztonsági szabályzási rendszere is. Kiemelt célként  a biztonság megvalósítása érdekében a tevékenység azon részeit is szabályoztuk, melyekkel joghézag miatt egyelőre nem foglalkoznak az állami szervek.

Üzembe helyezési, üzemeltetési szabályzás

1. A „magaslati kötélpálya” biztonságtechnikai kivitelezése

Kivitelezés:

A létesítmény kialakításában – az elvárható technikai színvonalnak megfelelően, statikai terhelési számítások – statikai, valamint a kalandpályák üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó (MSZ EN 15567-1-2 szabványok és egyéb szakmai ajánlások, gyártói útmutatások) szabványi előírásokat érdemes figyelembe venni.

 • A létesítmény minden elemét szabványos, minősített anyagból, kötőelemből szükséges, összeállítani, építeni.
 • Élőfára telepített pályák esetén favizsgálói szakvélemény és megfelelő teherbírás igazolása szükséges.
 • Oszlopokra telepített pályáknál az oszlopok minőségére vonatkozó nyilatkozat és alapozási dokumentáció szükséges (talajminőségtől függően talajmechanikai vizsgálatra is szükség lehet).
 • Önállóan telepített pálya esetén villámvédelem kialakítása is indokolt lehet.
 • Esti világítás kiépítése esetén megfelelő minősítésű érintésvédelmi mérés elvégzését indokolhatja.
 • Nagyobb magasságot átívelő kötélpályánál (légi közlekedés veszélyeztetésének fölvetődése esetén) légi közlekedési jelzések kihelyezése válhat szükségessé (Légügyi hatósággal történt egyeztetést követően).
 • A megfelelő teherbírást, állékonyságot – biztonsági tényezővel rászámolva – statikai számításokkal kell alátámasztani.
 • A kivitelezés biztonságtechnikai megvalósításába érdemes biztonságtechnikai szakirányú szakembert bevonni. Szabvány megfelelőségi vizsgálatot elvégeztetni.
 • A kalandparknak érvényes megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, melyet kijelölt szervezet állíthat ki, műszaki vizsgálatot követően. Mivel I.-es veszélyességi osztályba sorolandó „berendezésről” van szó, így tanúsítvány érvényességi ideje 1 év. (kijelölt szervezet: BME – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, ÉMI-TÜV SÜD Kft.)

Biztosítás:

Az üzemeltetés során az adottságokhoz igazítottan kell kiépíteni, kialakítani, a legkedvezőbb biztosítást.

A felhasználó biztonságát:

 • vagy olyan egyéni védőfelszerelés rendszer garantálja (hevederzet, kantár, karabinerek…), amelyet valamilyen zuhanás gátló eszközhöz (futóstandhoz, fékezőcsörlőhöz) rögzítenek
 • vagy valamilyen kollektív védőeszköz (háló, matrac, korlát…) biztosítja.

Felső biztosítás:

A felső biztosítással történő magasban végzett feladatok során a biztosítás elve, a veszélyes mértékű zuhanás lehetőségének kizárása melletti, biztosítási módok megválasztása. A szolgáltatást igénybe vevő látogató testét nem érheti káros rántási erő. A veszélyes mértékű esés, zuhanás lehetőségének kizárása, valamint a minimális esési tényező szavatolhatja ennek a feltétlen követelménynek a teljesülését, melyet a megfelelő pályakialakítás, biztosítókötél elhelyezés és leellenőrzés szavatolhat.

 

Felszerelés:

A „magaslati kötélpálya” szabadidős tevékenységekor, annak biztosítása során szükséges speciális hegymászó, ill. kimondottan kalandpályákhoz kialakított, már bevált felszerelések rendszerként történő használata garantálhatja a megfelelő biztonságot. A rendszer minden elemének rendelkeznie kell minősítéssel, megfelelőségi nyilatkozattal, érvényes időszakos vizsgálatokkal, használati tájékoztatóval, melyek biztosítják a határterhelések biztonságos elviselését. Az UIAA (Nemzetközi Hegymászó Szövetség) minősítésével látja el ezeket az eszközöket. Ezen minősítés nélkül az EU területén nem használhatóak kalandparkos tevékenységhez ilyen eszköz. A felszerelések egy részének, – az üzemeltető személyzet egyéni védőeszközei – ezen kívül még rendelkeznie kell EK megfelelőségi tanúsítvánnyal (CE és EN /egyéni védőeszközök használatához szükséges vizsgálatot igazoló számmal/) minősítéssel, magyar nyelvű megfelelőségi nyilatkozattal.

Az előzőektől eltérő kialakítások esetén annak megfelelő biztonságát vizsgálattal szükséges igazolni!

2. A „magaslati kötélpálya” üzembe helyezéséhez szükséges dokumentációk:

 1. Üzembe helyezési eljárásról, biztonságtechnikai szemléről, üzempróbáról készült jegyzőkönyv az MSZ EN 15567-1 szabvány alapján és megfelelőségi dsc_0445-masolattanúsítvány ( minősítő szervezet ).
 2. Védőeszközök belső juttatási rendje /Az üzemeltető személyzet esetén az 1993. évi XCIII. tv. alapján/.
 3. Statikai vizsgálat statikai igazoló számítások
 4. Figyelmeztető, tájékoztató jelölések, jelzések, ábrák
 5. Élőfákra telepített pályák esetén Favizsgálat (a felhasználásra kerülő fák állapotvizsgálata)
 6. Telepített oszlopok, rögzítési pontok esetén alapozási tervdokumentáció, szükség esetén talajmechanikai vizsgálat, alapozási tervdokumentáció
 7. Fémoszlopok, rögzítési pontok esetén esetleg hegesztési varrat vizsgálat, igazolás
 8. Tervezői-, gyártói-, telepítői megfelelőségi nyilatkozatok,
 9. Szükség esetén érintésvédelmi-, villámvédelmi jegyzőkönyv, Légügyi-, Közlekedési hatósági engedély
 10. Szabványmegfelelőségi vizsgálat, pályaellenőrzés. Üzempróba és szabvány megfelelőségi vizsgálat és ezekről készült jegyzőkönyv

A biztonságos, megfelelő kialakítást érvényes megfelelőségi tanúsítvánnyal kell igazolni, melyet kijelölt szervezet állíthat ki, műszaki vizsgálatot követően.   (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, ÉMI-TÜV SÜD Kft.)

3. A „magaslati kötélpálya” biztonságtechnikai üzemeltetése:

Az üzembe helyezést követő működtetés megfelelő szabályzás szerint történhet, melyben rögzíteni kell:

 • az egyes műszakos, időszakos felszerelés vizsgálatok, időszakos pályavizsgálatok rendjét, azok dokumentálását
 • pályaminősítés érvényességének nyomon követését
 • a pályák megfelelő üzemeltetésének, használatának biztonsági előírásait, szabályait (időjárás, létszám, vendégre vonatkozó elvárások, stb.)
 • a személyi feladat- és felelősség köröket (vezető animátor–munkahelyi vezető), pályaanimátorok munkaköri leírását
 • a felszerelések tisztítását, tárolását, kivonását, esetleges leselejtezését
 • a leselejtezett felszerelések kicserélését, az új felszerelések beszerzését
 • mentésnél szükséges feladatokat, az egyes technikák alkalmazását
 • a vendégekre vonatkozó szabályokat
 • az üzemeltető személyzet tudásszintjét
 • az oktatáshoz, képzéshez szükséges tematikát
 • ismétlődő oktatások, gyakorlások időközét
 • a képzés elvégzésének dokumentálását, oktatási naplót
 • írásban történő kijelőlését a pályaanimátoroknak és a vezető animátornak

4. A „magaslati kötélpálya” üzemeltetéséhez szükséges   dokumentációk:

 1. Üzemeltetési dokumentumok:
    • felszerelés nyilvántartási naplók
    • magyar nyelvű használati utasítások, megfelelőségi nyilatkozatok
    • időszakos felszerelés felülvizsgálati jegyzőkönyvek
    • végzettséget igazoló bizonyítványok
    • pályaanimátor írásban történő kijelölése
 1. Üzemeltetési biztonságtechnikai szabályzat (belső szabályzási rendszer)
 2. „Üzemeltetési napló” + vizsgálati check it
 3. Kihelyezet – vendégekre, látogatókra vonatkozó – pályaszabályzat
 4. Felelősségvállalási nyilatkozat
 5. Mentési terv
 6. Az üzemeltetési személyzetre vonatkozó munkaköri leírás
 7. Az üzemeltetési személyzetre vonatkozó kockázatértékelés
 8. Pályaanimátor, Vezetőanimátor írásban történő kijelölése
 9. Pályatanúsítvány érvényessége

Biztonságos üzemeltetéshez szükséges szakmai-, képzési színt, személyi feltételek. Üzemeltető személyzet képzése, oktatása:

A biztonságos üzemeltetés kiemelkedően fontos feltétele a megfelelő szakmai felkészültség. Az üzemeltetéssel megbízott személyzet teljes körű, szakirányú, az üzemeltetéssel összefüggő elméleti és gyakorlati képzésben kell, hogy részesüljön.

Személyi követelmények (ajánlás alapján)

 • 18 életév betöltése
 • min. középfokú iskolai végzettség
 • ipari alpintechnikai és/vagy sziklamászó ill. barlangász tanfolyami végzettség (előny)
 • érvényes, eredményes foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálat igazolása
 • „Magaslati kötélpálya” üzemeltető biztonságtechnikai, munkavédelmi oktatás
 • „Kalandpark kezelői” (korábbi megnevezéssel „Mutatványos berendezés kezelői”) igazolás (ÉMI-TÜV SÜD Kft.)

Az üzemeltetéshez szükséges feltételek

 • Magyar nyelvű megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező egyéni védőeszközt, vagy UIAA minősítésű kalandparkos, hegymászó felszerelést szabad csak használni az üzemeltetés során
 • „Pályamestert” szükséges kijelölni. Amennyiben a vezető elhagyja a létesítményt, helyettest szükséges kijelölni írásban.
 • Megfelelően összeállított mentő eszközök, pályaüzemeltető felszerelések
 • Elsősegély eszközök
 • Segítséghívás lehetőségének biztosítása

Gaál Péter