«

»

Kalandparkok! Hogyan tovább?

csapatmunkaVéleményünk szerint a jelenleg kikristályosodni látszó, általunk alábbiakban vázolt rendszer egy működőképes, szakmailag megalapozott és átlátható, ezek mellett megvalósítható keretet adna a hazai kalandparkok működésének. Jogos elvárás mindenek előtt az üzemeltetők részéről, az előzőekben megfogalmazott gondolatok. Ehhez azonban egyértelmű működési feltételek és a jogszabályi, hatósági anomáliák kiküszöböléséhez a jogalkotó, jogalkalmazó munkájára is szükség van.

Nézzük át felülről lefele a rendszert, mely kisebb átalakítások mellett a legkönnyebb és kezelhetőbb megoldást jelentene a kalandparkok megfelelő működéséhez!
Melyek azok a jogos elvárások, melyek az egyes feleket érintve meg kell valósítani?

Jogalkotó (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)Egyértelmű jogszabályi hátteret kellene biztosítania a kalandparkok működéséhez. Ehhez nem kellene több, mint egy meglévő jogszabályt (7/2007. (I.22.) GKM rendelet) kiegészíteni a kalandparkok, magaslati kötélpályák nevesítésével, definiálásával, esetleg pár specifikus elvárás leírásával.

Jogalkalmazó hatóság (Fogyasztóvédelmi Hatóság) – Ellenőriz és következetesen (!) érvényt szerez a jogszabálynak egy szakmailag (!) is megfelelő silabusz alapján. Vizsgálja a tanúsítvány meglétét, érvényességét, az üzemeltető személyzet képzettségét, a felszerelés felülvizsgálatok, gyakorlati működés szabálykövető magatartását.

Tanúsító szervezetek (BME – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, ÉMI-TÜV SÜD Kft.) – A vonatkozó szabványoknak (MSZ EN 15567-1:2015 és MSZ EN 15567-2:2015) való megfelelőségét értékelési eljárás alapján vizsgálja az adott park esetében. Megköveteli az érvényes favizsgálatokat (élő fák, de szükség esetén faoszlopok esetében is), a statikai anyagok megfelelőségét, alapozási tervdokumentációt (szükség esetén) érvényes felszerelés felülvizsgálatok meglétét. Több lépcsős eljárásban vizsgálja az adott pályák kialakításátvalós pályabejárás és vizsgálat alapján -, a felhasznált anyagok minőségét, aktuális állapotát, az adott park belső működési rendszer szabályzását, annak megvalósítását. Az üzemeltető, kezelő személyzet kioktatottságát. Elvárás legyen, hogy csak azok a parkok kapjanak tanúsítványt, amelyek valóban megfelelnek az eljárásnak. Egyértelmű elvárási rendszert alakítson ki és tájékoztassa az érdekelteket.

Kalandpark kezelői végzettséget kiállító szervezetek (Szórakoztató és Vidámpark Vállalkozók Országos Egyesülete, ÉMI-TÜV SÜD Kft.) – Elvárás legyen irányukba, hogy egységes rendszerben, célzott szakmai oktatási tematika, oktatási anyag és képzést, számonkérést végző, kompetens oktató (pl. MIAOE – Magyar Ipari Alpintechnikát Oktatók Érdekvédelmi Egyesülete által elismert – szakmai oktató) által történt igazolást követően vegye nyilvántartásba és állítsa ki a megfelelő képzettséget igazoló okmányt.

Kalandpark üzemeltető parkvezetés – Az egyéb, – szerteágazó – kötelezettségei mellett szerezzen érvényt a biztonsági elvárásoknak. Megfelelően tartsa karban a pályákat, felszereléseket (!). Szükség esetén időben cserélje az elhasználódott eszközöket (!). Tanúsíttassa a parkját. Az elvárt vizsgálatokat (favizsgálat, statika, felszerelések időszakos felülvizsgálata, megfelelő karbantartás) valós módon végeztesse el (!). Ismerje és alkalmazza a belső szabályzási rendszerét. Képzett személyzetet foglalkoztasson és rendszeresen gyakoroltasson, ellenőriztesen, kérjen számon.

Üzemeltető-, kalandpark kezelő személyzet (animátor) –  A képzésben részesült animátor belső szabályzási rendszernek megfelelően, kellő fegyelmezettséggel és következetességgel, igényességgel, a tanultak alapján végezzék a munkájukat. Munkaköri leírásának megfelelően, a valóságban is végezze el azokat a pálya- és felszerelés ellenőrzéseket, melyekkel megbízták és adminisztrálja is azokat.  Megfelelő oktatásban részesítse a vendégeket. Ellenőrizze a vendégek tevékenységét és szükség esetén nyújtson segítséget, biztonságos mentést.

Kalandpark építőkKellő szakmai felkészültséggel és igényességgel végezzék a munkájukat. Adjanak korrekt tájékoztatást a (laikus) megrendelőnek. Megfelelő anyagokkal és minőségben dolgozzanak. Haladjanak együtt a kor elvárásaival, vegyék figyelembe a változó szabványi hátteret és a tanúsító szervezetek elvárásait is.

Megjegyzés: Természetesen az egyes elvárások nem teljes körűen lettel megfogalmazva, hiszen ennél lényegesen több és árnyaltabb feladata van minden szereplőnek.

Képzettségi szintek:

  • Segédanimátor (Belső képzést követően, felügyelet mellett részt vesz a park üzemeltetésének egyes feladataiban. Vendégeket tájékoztat, felszerelés tárolásában, feladásában segít. Pályákon lévő vendégeket ellenőriz.)
  • Kalandpark kezelő animátor, vezető animátor (Kalandpark kezelői végzettséggel rendelkezik. A kalandpark üzemeltetését teljes körűen ellátja. Öltöztetés, oktatás, felügyelet, mentés, pálya-, felszerelés ellenőrzés, stb.)
  • Kalandpark építő, karbantartó (Tevékenységekhez szükséges képesítésekkel rendelkezik. Szükség esetén OKJ ipari alpinista, motorfűrész kezelő, faápoló, emelőgép kezelő, kalandpark kezelő, stb.)

Egyéb szakemberek:

  • Favizsgáló
  • Statikus mérnök
  • Kalandpark kezelő oktató (MIAOE által delegált és a Kalandpark kezelői végzettséget kiállító szervezetek által elismert személy)
  • Felszerelés felülvizsgáló (Felszerelés gyártója által meghatalmazott, kompetens személy)
  • Tanúsító szervezet szakemberei
  •  Stb.

 

Kapcsolódó cikkek:

 

 

 

Telepy Zoltán és Gaál Péter