»

Gondolatok az ipari alpinista képzésekről

Nagyon sokan kérdeznek a képzésekről; akkreditált?, OKJ-s?, kártyát is ad?, elfogadják külföldön?, lehet-e munkát vezetni vele?, lehet-e menteni vele?, stb.

Azt gondoljuk, hogy itt az ideje annak, hogy bizonyos fogalmakat tisztázzunk, és megfelelő helyre tegyünk.

Alapvetően két féle képzés létezik (a jó és a rossz?!) az államilag felépített és a magán vagy tanfolyami képzések. Fontos kijelenteni, hogy a tanfolyami képzések színvonala akár maga-sabb is lehet, mint az államilag deklarált képzéseké. Az állami képzés lényege a felépítés és a működtetés állandó szinten tartása. Az állam az általa elfogadott szakképzéseket (szakmák) egy erre a célra felépített rendszerben működteti. Ez a rendszer az Országos Képzési Jegyzék,(OKJ). Az OKJ- ben szereplő szakmák azok, amiket az állam, mint „hivatalos” szakmát „elfogad”.

Az OKJ-ba kerülés módja a következőképpen zajlik: amikor az oktatások gondozásával, ellenőrzésével, működtetésével, foglalkozó szervezetek, hivatalok azt tapasztalják, hogy egy szakképzésre szükség van (sokan művelik, nagy igény van rá, bizonytalan a státusza, stb.) akkor kidolgoztatják (szakértők, szakemberek bevonásával ) a követelmény rendszerét.

Ezt hívják Szakmai Vizsgakövetelményeknek (SzVk.).

Az SzVk.- ben van rögzítve minden olyan a készítői által fontosnak tartott követelmény, ami korrekt módon garantálja azt, hogy azok elsajátítása esetén az azokat teljesítő személyek, egy a létrehozók által elképzelt mennyiségű és minőségű tudást szereztek.

Már az induláshoz szükséges „minimumokat” is előírják: Életkor (minimum), orvosi, egészség-ügyi  megfelelőség, iskolai szint.

Az SzVk. tartalmazza a képzés során megszerezhető kompetenciákat és a velük végezhető munkaköröket (ki, mit, hol).

Felsorolja a teljesítés feltételeit, magyarán a vizsgakövetelményeket.

Nagyon leegyszerűsítve ez az, amit szakmának nevezünk. Hazánkban több mint öt éve létezik ipari alpinista szakképzés. A szakképesítés bevezetése óta úgynevezett türelmi időt élünk. Elfogadják mind a két féle képzést. Nagyon valószínű, hogy 2014.-ben de lehet, hogy 2015. – ben már „csak” a szakmunkás bizonyítvány birtokában lehet ip. alp. munkát végezni.

Természetesen az addig elvégzett tanfolyamok nem kidobott pénzt és időt jelentenek, hiszen a megszerzett tudást a tulajdonosa használta, valamint egy előzetes- tudásmérést követően a tudásának megfelelő szinten kapcsolódhat be egy képzésbe. Ez akár azt is jelentheti, hogy csak vizsgáznia kell.

A szakképzést nem negatív szemlélettel érdemes nézni, hanem arra gondolni, hogy ez a szép és izgalmas szakma végre a megfelelő szakmai szintre került.

Mauks Rudolf